Fan go fóill...

Cé muid féin?

Croífhoireann bheag de shaineolaithe teanga atá mar chuid lárnach de Snasta. Ar thionscadail níos mó, oibrímid i gcomhar le grúpa comhpháirtithe iontaofa, ardcháilithe.

James Pelow, B.A.(Mod) (OÁC), Ard-Diop. (OÉG), MITIA, Séala Creidiúnaithe Fhoras na Gaeilge

Úinéir, Aistritheoir, Profléitheoir, Eagarthóir

Chuir James Pelow Snasta ar bun tar éis dó bheith ag aistriú ar bhonn gairmiúil ó 2008. D'fhreastail sé ar Scoil Náisiúnta Ghleann na gCaorach/Chill Iníon Léinín agus ar Scoil na Páirce Nua ar an gCarraig Dhubh i mBaile Átha Cliath. Tar éis dó an Ardteistiméireacht a bhaint amach, thug sé faoin Luath-Ghaeilge agus faoin Nua-Ghaeilge ar Ollscoil Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide, agus bhain sé amach Ard-Dioplóma Iarchéime i Léann an Aistriúcháin in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh dá éis sin.

Tá aistriúchán déanta aige ar réimse leathan cáipéisí, comharthaí, suíomhanna Idirlín, bogearraí agus fógraí thar ceann cuideachtaí príobháideacha agus comhlachtaí poiblí araon, lena n-áirítear an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, an Garda Síochána, an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, an Roinn Iompair agus na Coimisinéirí Ioncaim.

Chomh maith leis an obair a dhéanann sé san earnáil aistriúcháin, d'oibrigh sé in earnálacha dearaidh agus forbartha Gréasáin, agus i nGrúpa AIB.

Rinne James MacLitriú a fhorbairt, an t-aon litreoir dúchasach Gaeilge do Mac OS X, in 2009 agus tá sé ar fáil ar an suíomh Idirlín seo anois. Is é James Rúnaí Chlub Chonradh na Gaeilge ar Shráid Fhearchair i láthair na huaire.

Alba Molinero Vigara, B.A. (Ollscoil Córdoba)

Bainisteoir Forbartha Gnó, Bainisteoir Tionscadal

Bhain Alba céim amach san Aistriúchán agus san Ateangaireacht ó Ollscoil Córdoba sa Spáinn. Agus í ag staidéar, d'fhreastail sí ar na hollscoileanna in Metz na Fraince agus i dTúinis na Túinéise chomh maith.

Is mar gheall ar an ardeolas atá aici ar an mBéarla, ar an bhFraincis, ar an Iodáilis agus ar an Araibis go raibh sí in ann dul leis an Trádáil Idirnáisiúnta mar shlí bheatha, áit a bhfuair sí máistreacht ar an malartú idirnáisiúnta earraí agus ar chúrsaí díolacháin. I measc na ról éagsúil ar thug sí fúthu, bhí sí ar dhuine de na bainisteoirí réigiúnacha díolacháin do cheann de na comhlachtaí is mó dá bhfuil ann san earnáil tógála, rud a bhfuair sí ardtaithí ar bhainistiú custaiméirí agus ar an bhforbairt ghnó mar thoradh air.

Rinne sí cinneadh i lár na bliana 2015 le haistriú go dtí Baile Átha Cliath le post a lorg ina bhféadfadh sí leas a bhaint as an oideachas a fuair sí mar aistritheoir agus as a cuid taithí sa ghnó idirnáisiúnta araon.

Thosaigh Alba mar Bhainisteoir Forbartha Gnó do Snasta i mí an Mheithimh, 2016.