Fan go fóill...

Seirbhísí

Tugann teicneolaíocht an aistriúcháin de chumhacht do Snasta aistriúcháin a chur i gcrích go sciobtha agus go cruinn ar chostas níos ísle.

Teicneolaíocht an Aistriúcháin

Bainistíocht Téarmaíochta, Cuimhne Aistriúcháin, Bainistíocht Tionscadail

Ag Snasta, táimid ceannródaíoch ó thaobh Teicneolaíocht Ríomhchuidithe Aistriúcháin a úsáid chun aistriúcháin chomhsheasmhacha, ardchaighdeáin a chinntiú agus iad ar na praghsanna is ísle agus is féidir. Uirlisí úsáideacha is ea na teicneolaíochtaí seo dár naistritheoirí gairmiúla mar go dtugann siad ardbhainistíocht téarmaíochta, cuimhne aistriúcháin agus uirlisí rialaithe cáilíochta dóibh, rudaí a theastaíonn uathu chun comhsheasmhacht aistriúcháin a chinntiú, fiú agus aistritheoirí éagsúla ag obair leis an gcáipéis chéanna ag an am céanna. Toisc go mbímid ag plé le hAistriúchán Ríomhchuidithe, bíonn cliaint ábalta airgead agus am a shábháil, go háirithe nuair a bhíonn an-chuid athúsáide i gcáipéisí (m.sh. tuarascálacha airgeadais) nó nuair a eisítear na cáipéisí go tréimhsiúil gan mórán athruithe ó thréimhse go tréimhse (m.sh. Tuarascálacha Bliantúla). Sna cásanna seo, úsáidtear an téacs, atá aistrithe ag Snasta cheana féin, bíodh sé níos luaithe sa cháipéis nó ar thionscadal roimhe, chun praghas an aistriúcháin a laghdú agus chun an taga seachadta a fheabhsú go suntasach. Déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais ar an bpraghas a bhaineann le hAistriúchán Ríomhchuidithe, nó uaslódáil comhad le haistriú dúinn agus faigh meastachán AR.

Logánú agus Aistriú Suíomhanna Gréasáin, Bogearraí agus XML

Cuireann Snasta seirbhís chuimsitheach logánaithe/aistrithe suíomhanna Gréasáin, bogearraí agus XML ar fáil do chomhlachtaí ar mhian leo suíomh dátheangach a sholáthar dá gcustaiméirí.

Leagan Amach Leathanaigh/Foilsitheoireacht Deisce

Nuair a aistrítear cáipéis, tá sé tábhachtach go gcoimeádtar cuma agus dul na cáipéise sa leagan nua. Dá bharr sin, bíonn ar an-chuid eagraíochtaí níos mó airgid a íoc leis an dearthóir bunaidh, agus is minic nach mbíonn an teolas teanga ag an duine sin chun leanúnachas iomlán an aistriúcháin a chinntiú. Chun dul i ngleic leis an bhfadhb seo, soláthraíonn Snasta seirbhísí inmheánacha um Leagan Amach Leathanaigh agus Foilsitheoireacht Deisce d'fhonn comhsheasmhacht agus cruinneas an téacs aistrithe a chinntiú sa leagan deireadh de. Cinntigh go nuaslódálann tú/go seolann tú comhad an dearthóra bhunaidh i bhformáid InDesign, QuarkXPress, srl., agus seolfaimid ar ais an comhad sin chugat agus é aistrithe ina iomláine agus réidh le priontáil!