Fan go fóill...

Seirbhísí

Is féidir lenár bhfoireann aistritheoirí láncháilithe a bhfuil ardtaithí acu cabhrú leat do chuspóir ilteangach a bhaint amach.

Déanaimid sainfheidhmiú ar gach aon saghas cáipéise a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge agus vice versa. Ós rud é gurb iad an Ghaeilge agus an Béarla an t-aon dá theanga a mbímid ag plé leo, is féidir linn cinntiú gur aistritheoirí láncháilithe Gaeilge agus cainteoirí Gaeilge a bheidh ag plé le do cháipéis-se ag gach pointe den phróiseas aistriúcháin; ó bhainistíocht tionscadail go dtí an profléamh deiridh. Leis an gcur chuige seo, is féidir linn na botúin agus na dearmaid a bhíonn ag cuideachtaí eile aistriúcháin go minic a sheachaint.

Acht na dTeangacha Oifigiúla

Faoi láthair, tá a lán ranna de chuid Rialtas na hÉireann, comhlachtaí poiblí agus údarás áitiúil ag meas a gcuid oibleagáidí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Is rómhinic, áfach, a bhíonn an comhlíonadh seo casta toisc gur deacair teacht ar aistritheoir inniúil, gairmiúil agus iontaofa atá ábalta luach ar airgead a chur ar fáil. Ag Snasta éascaímid duit an tAcht, agus, más cuí, Scéim Teanga d'eagraíochta, a chomhlíonadh ar gach slí, lena n-áirítear aistriúchán ar Thuarascálacha Bliantúla, cáipéisí beartais, stáiseanóireacht agus comharthaíocht.

Leagan Amach Leathanaigh/Foilsitheoireacht Deisce

Nuair a aistrítear cáipéis, tá sé tábhachtach go gcoimeádtar cuma agus dul na cáipéise sa leagan nua. Dá bharr sin, bíonn ar an-chuid eagraíochtaí níos mó airgid a íoc leis an dearthóir bunaidh, agus is minic nach mbíonn an teolas teanga ag an duine sin chun leanúnachas iomlán an aistriúcháin a chinntiú. Chun dul i ngleic leis an bhfadhb seo, soláthraíonn Snasta seirbhísí inmheánacha um Leagan Amach Leathanaigh agus Foilsitheoireacht Deisce d'fhonn comhsheasmhacht agus cruinneas an téacs aistrithe a chinntiú sa leagan deireadh de. Cinntigh go nuaslódálann tú/go seolann tú comhad an dearthóra bhunaidh i bhformáid InDesign, QuarkXPress, srl., agus seolfaimid ar ais an comhad sin chugat agus é aistrithe ina iomláine agus réidh le priontáil!

Logánú Suíomhanna Gréasáin

Cuireann Snasta seirbhís chuimsitheach logánaithe/aistrithe suíomhanna Gréasáin ar fáil do chomhlachtaí ar mhian leo suíomh dátheangach a sholáthar dá gcustaiméirí.