Fan go fóill...

Seirbhísí

Tá 87% d'Éireannaigh den tuairim go bhfuil sé tábhachtach go léireodh cuideachtaí gur táirgí agus seirbhísí Éireannacha atá á dtairiscint acu.

Aistriúchán do Chuideachtaí Príobháideacha

Logánú branda, córais chomharthaíochta dátheangaí, aistriú agus logánú suíomhanna Gréasáin

Tá 93% d'Éireannaigh ar son níos mó Gaeilge a úsáid. Nuair a bhíonn an Ghaeilge le feiceáil ar phacáistí do chuid táirgí, ar chomharthaí i d'áitreabh, ar do shuíomh Gréasáin, nó i bhfoilseacháin de do chuid, dearbhaíonn tú féiniúlacht Éireannach do bhranda, rud atá an-tábhachtach do thomhaltóirí, de réir an taighde. Is iontach an rud é nuair a dhéanann cuideachtaí príobháideacha beart chun tacú leis an teanga náisiúnta, agus cuirimid aistriúchán saor in aisce ar fáil i gcásanna áirithe d'fhonn tacú leo! Déan teagmháil linn tríd an ríomhphost nó cuir glao orainn chun leas a bhaint as an scéim seo!

Scéim Chomharthaíochta Dátheangaí d'Fhiontair Bheaga agus Mheanmhéide

I láthair na huaire tá Foras na Gaeilge ag cur maoiniú meaitseála suas le €1,000 ar fáil do ghnóthais a chuireann suas comharthaíocht dhátheangach ina n-áitreabh. Má tá gnóthas agat, tapaigh an deis iontach seo. Is féidir le Snasta an chomharthaíocht atá agat faoi láthair a aistriú go Gaeilge agus comhairle a chur ort maidir le dearadh agus táirgeadh na comharthaíochta dátheangaí nua.

Leagan Amach Leathanaigh/Foilsitheoireacht Deisce

Nuair a aistrítear cáipéis, tá sé tábhachtach go gcoimeádtar cuma agus dul na cáipéise sa leagan nua. Dá bharr sin, bíonn ar an-chuid eagraíochtaí níos mó airgid a íoc leis an dearthóir bunaidh, agus is minic nach mbíonn an teolas teanga ag an duine sin chun leanúnachas iomlán an aistriúcháin a chinntiú. Chun dul i ngleic leis an bhfadhb seo, soláthraíonn Snasta seirbhísí inmheánacha um Leagan Amach Leathanaigh agus Foilsitheoireacht Deisce d'fhonn comhsheasmhacht agus cruinneas an téacs aistrithe a chinntiú sa leagan deireadh de. Cinntigh go nuaslódálann tú/go seolann tú comhad an dearthóra bhunaidh i bhformáid InDesign, QuarkXPress, srl., agus seolfaimid ar ais an comhad sin chugat agus é aistrithe ina iomláine agus réidh le priontáil!

Logánú Suíomhanna Gréasáin

Cuireann Snasta seirbhís chuimsitheach logánaithe/aistrithe suíomhanna Gréasáin ar fáil do chomhlachtaí ar mhian leo suíomh dátheangach a sholáthar dá gcustaiméirí.