Fan go fóill...

Dia duit. Is muidne Snasta.
Is é an t-aistriúchán ár mbua.

Aistriúcháin chruinne ag saineolaithe teanga

Is féidir lenár bhfoireann saineolaithe teanga agus aistritheoirí láncháilithe, a bhfuil séala Fhoras na Gaeilge bainte amach acu, cabhrú leat do chuspóir ilteangach a bhaint amach.

Is cuma cén cur chuige atá agat,
béimid in ann plé leis.

Is féidir linn plé a dhéanamh le gach cineál comhaid.

Gnáth-théacs, Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel), Apple iWork (Pages, Numbers), Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, gnáth-PDFanna agus gach rud eile.

Beir an barr ar
Acht na dTeangacha Oifigiúla

Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

Táimid in ann gach rud atá riachtanach faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla a aistriú, lena n-áirítear tuarascálacha bliantúla, comharthaí, cinn litreach, láithreáin ghréasáin , foilseacháin, agus comhfhreagras leis an bpobal.

An bhfuil cáipéis agat atá réidh le haistriú?
Faigh meastachán ar an toirt!

Faigh meastachán ar an toirt!

Bain triail as ár gcóras meastacháin ar líne agus caith súil ar na roghanna éagsúla aistriúcháin a chuirimid ar fáil. An mian leat meastachán deiridh a fháil? Fadhb ar bith, déan an comhad a uaslódáil agus is gearr go mbeimid i dteagmháil leat.

Aistrímid na céadta míle focal in aghaidh na bliana do roinnt de na grúpaí is mó clú in Éirinn.

Aistriúcháin iontaofa, thapa

Is féidir lenár bhfoireann aistritheoirí láncháilithe a bhfuil taithí acu scoth na Gaeilge a chur ar do cháipéisí chun do chuspóir ilteangach a bhaint amach. Déanaimid sainfheidhmiú ar láithreáin ghréasáin, thuarascálacha bliantúla, bhróisiúir, phóstaeir, chomharthaí, agus lámhleabhair a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge agus ó Ghaeilge go Béarla. Nuair a chuirtear san áireamh go gcuirimid seirbhísí cló agus deartha gréasáin ar fáil chomh maith, is léir gur féidir linn freastal ar gach riachtanas atá agat.

Aga Oibre faoi Ráthaíocht

Tar éis duit do cháipéis a chur isteach chuig Snasta, deimhneoimid an dáta a bhfaighidh tú an cháipéis lánaistrithe ar ais.

Tarraing iúl an tslua!

Tá 93% d'Éireannaigh ar son níos mó Gaeilge a úsáid. Nuair atá an Ghaeilge le feiceáil ar phacáistí do chuid táirgí, ar chomharthaí i d'áitreabh, ar do láithreáin ghréasáin, nó i bhfoilseacháin de do chuid, dearbhaíonn tú gur branda fíor-Éireannach atá ann, rud a chuireann taighde in iúl atá an-tábhachtach do thomhaltóirí Éireannacha.

Tacaíocht Ghasta tríd an Ríomhphost

Seol ríomhphost chugainn ag aon am agus gheobhaidh tú freagra laistigh d'uair an chloig de ghnáth. An fearr leat an guthán? Fadhb ar bith! Cuir glao ar 01 440 3808 (8 r.n. - 4 i.n., Luan go hAoine).

Gealltanas Rúndachta

Nuair a roghnaíonn tú Snasta chun do cháipéis a aistriú, bíonn rúndacht na gcáipéisí faoi ráthaíocht ag gach céim den phróiseas. Is féidir linn ár gcuid oibre a dhéanamh faoi réir comhaontú um neamhnochtadh (NDA) nó faoi réir an Achta um Rúin Oifigiúla de réir mar is iomchuí.