Fan go fóill...

Dia duit. Is muidne Snasta.
Is é an t-aistriúchán ár mbua.

Aistriúcháin chruinne ag saineolaithe teanga

Is féidir lenár bhfoireann saineolaithe teanga agus aistritheoirí láncháilithe, a bhfuil séala Fhoras na Gaeilge bainte amach acu, cabhrú leat do chuspóir ilteangach a bhaint amach.

Cibé sreabhadh oibre atá agat,
béimid in ann do na comhaid.

Is féidir linn plé a dhéanamh le gach cineál comhaid.

Gnáth-théacs, Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel), Apple iWork (Pages, Numbers), Scrivner, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, gnáth-PDFanna agus gach rud eile.

Déan níos mó ná an tAcht a chur
i ngníomh; glac lena mheon!

Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

Táimid in ann gach rud atá riachtanach faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla a aistriú, lena n-áirítear tuarascálacha bliantúla, comharthaí, cinn litreach, suíomhanna Idirlín, foilseacháin, agus comhfhreagras leis an bpobal.

An bhfuil cáipéis agat atá réidh le haistriú?
Faigh meastachán ar an toirt!

Faigh meastachán ar an toirt!

Bain triail as ár gcóras meastacháin ar líne chun cíoradh a dhéanamh ar na roghanna éagsúla aistriúcháin a chuirimid ar fáil. An mian leat meastachán deiridh a fháil? Fadhb ar bith, déan an comhad a uaslódáil agus beimid i dteagmháil leat!

Aistrímid na céadta míle focal in aghaidh na bliana do roinnt de na grúpaí is mó clú in Éirinn.

Aistriúcháin iontaofa, thapa

Is féidir lenár bhfoireann aistritheoirí láncháilithe a bhfuil taithí acu cáipéisí de do chuid a aistriú ar ardchaighdeán chun do chuspóir ilteangach a bhaint amach. Déanaimid sainfheidhmiú ar shuíomhanna Gréasáin, thuarascálacha bliantúla, bhróisiúir, phóstaeir, chomharthaí, agus lámhleabhair a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge agus a mhalairt de dhóigh. Nuair a chuirtear san áireamh go gcuirimid seirbhísí cló agus deartha Gréasáin ar fáil chomh maith, is léir gur féidir linn freastal ar do chuid riachtanas ó thús deireadh.

Aga Oibre faoi Ráthaíocht

Tar éis duit do cháipéis a chur isteach chuig Snasta, deimhneoimid an dáta a bhfaighidh tú an cháipéis lánaistrithe ar ais. Beidh tú in ann an t-eolas is déanaí maidir le stádas d'aistriúcháin a sheiceáil tríd an Ionad Eolais ar líne nó trí ghlao a chur ar ár líne uathoibrithe eolais ag 01 440 3808 (24 uair).

Tarraing iúl an tslua!

Tá 93% d'Éireannaigh ar son níos mó Gaeilge a úsáid. Nuair atá an Ghaeilge le feiceáil ar phacáistí do chuid táirgí, ar chomharthaí i d'áitreabh, ar do shuíomh Idirlín, nó i bhfoilseacháin de do chuid, dearbhaíonn tú gur branda fíor-Éireannach atá ann; rud a chuireann taighde in iúl atá an-tábhachtach do thomhaltóirí Éireannacha.

Tacaíocht Ghasta tríd an Ríomhphost

Seol ríomhphost chugainn ag aon am agus gheobhaidh tú freagra laistigh de 15 nóiméad de ghnáth.

Gealltanas Rúndachta

Nuair a roghnaíonn tú Snasta chun do cháipéis a aistriú, bíonn rúndacht na gcáipéisí faoi ráthaíocht ag gach céim den phróiseas. Is féidir linn ár gcuid oibre a dhéanamh faoi réir comhaontaithe um neamhnochtadh (NDA) nó faoi réir an Achta um Rúin Oifigiúla de réir mar is iomchuí.